Almanca kursunda, TEOL Dil Okulları olarak öğrencilerimize verdiğimiz önemle birçok avantaj sunmaktayız. Almanca öğrenmek sizlere hem kariyer hem de kişisel gelişim açısından değerli fırsatlar sunan bir dildir. Almanya, Avusturya ve İsviçre gibi Almanca konuşulan ülkeler, dünya ekonomisinde rol oynadığından büyük rol oynamaktadır. Dolayısıyla kişinin Almanca öğrenmesi hem yaşadığı coğrafya da kendine vizyon katması açısından önemlidir hem de dış ilişkilerle bağlantılarını kolayca kurma konusunda oldukça faydalı olmaktadır.
Almanca kursunda sizlerin, dil becerilerinizde gelişiminizi takip ederek Almancayı anlama, dinleme, konuşma ve yazma gibi yeteneklerinizi etkin bir şekilde kullanma imkânı sunuyoruz.

Almanca Eğitim Seviyeleri:

Başlangıç Seviyesi (A1-A2):Bu seviyesindeki öğrenciler, temel ifadelerle günlük konuşmalar yapabilme becerisi elde ederler. Basit soruları yanıtlama ve sık kullanılan ifadeleri anlama yeteneği kazanırlar.

Orta Seviye (B1-B2):Bu seviyesindeki öğrenciler, basit metinleri anlayabilme ve günlük konularda iletişim kurabilme yeteneğine sahip olurlar. Karmaşık metinleri anlama, tartışmalara katılma ve dilbilgisi kurallarını etkili bir şekilde kullanabilme yeteneğine elde ederler.

İleri Seviye (C1-C2): Bu seviyesindeki öğrenciler ise, karmaşık metinleri anlama, akıcı bir şekilde konuşma ve yazma yeteneği kazanır ve dil becerilerinin neredeyse ana dil seviyesinde olması, karmaşık düşünce yapılarını ifade edebilme etkinliği kazanırlar.

Almanca kursunda öğrencilerimizin seviyelerine göre belirlediğimiz eğitim programımızda, sınıflarımızda mevcut olan teknolojik kaynaklar ile birlikte, yabancı öğretmenler eşliğinde Almanca eğitim sürecinizi başarıyla tamamlamanıza yardımcı oluyoruz. Gelişen Almanca dil becerilerinizle, hem kültürel hem de kariyer açısından hayatınıza önemli faydalar sağlıyoruz. Aynı zamanda, Almanya’da iş bulma konusunda sizlere destek olabilmek adına İstihdam çalışmamızla birlikte iş bulma danışmanlığı da yapmaktayız.