Hazırlık muafiyet kursları, öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarında başarılı olmaları ve hazırlık sınıfını atlamaları için özel olarak tasarlanmış yoğun programlardır. Bu kurs, kurumumuz içerisinde TEOL Dil Okulları’nın uzman eğitmenleri tarafından yönlendirilerek ve öğrencilere gerekli dil becerilerini kazanmaları; üniversiteye giriş sınavında başarılı olmaları için gerekli olan yetenekleri sağlamak amacıyla oluşturulur.

TEOL Dil Okulları hazırlık muafiyet kurslarının içeriği, genel dil becerilerini öğrenmek ve yabancı dili temel anlamda geliştirmeyi hedefler. Aynı zamanda üniversite düzeyindeki derslerde başarılı olmak için gereken akademik dil becerilerini de kapsar.

Öğrencilere, TEOL Dil Okulları’nın deneyimli eğitim kadrosu tarafından okulun gereksinimlerine ve hedeflerine en uygun şekilde özelleştirilmiş bir eğitim sunulur. Kurs boyunca; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirirken aynı zamanda akademik dilin karmaşıklığını anlama ve kullanma konusunda da destek alırlar.