Rusça kursu, Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın etkili dillerinden biri olan Rusça’nın önemini vurgulayan birinci sınıf bir kaynaktır. Bu diller bölgesel diplomasi ve uluslararası ilişkilerde kritik bir rol oynarlar. Rusça, Doğu Slav dillerinden biri olup geniş bir coğrafyada konuşulmaktadır. Rusya’nın yanı sıra Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan gibi ülkelerde resmi veya yaygın bir dildir. Kiril alfabesiyle yazılan Rusça, bu bölgede iletişim kurmanın ve kültürel etkileşimin anahtarıdır. Bu bağlamda, Rusça kursları, bireylere hem dil becerilerini geliştirme hem de Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki derin ilişkileri anlama fırsatı sunar.

Rusça Eğitim Seviyeleri:

Başlangıç Seviyesi (A1-A2): Bu seviyesindeki öğrenciler, temel ifadelerle günlük konuşmalara katılabilme, basit yazılı ve sözlü metinleri anlayabilme, temel gramer kurallarını anlama temel dil becerilerini kazanma, günlük konuşma pratiği yapma yeteneğine erişirler.

Orta Seviye (A1-A2): Bu seviyesindeki öğrenciler, daha karmaşık dil yapılarını anlama ve kullanma, günlük ve işle ilgili konularda iletişim kurma yeteneği, yazılı ve sözlü ifadelerde çeşitlilik kazanırlar.

İleri Seviye (C1-C2) Bu seviyesindeki öğrenciler ise, yüksek seviyede dil becerilerine sahip olma, karmaşık metinleri anlama ve üretme, profesyonel ve akademik bağlamlarda iletişim kurma yeteneği kazanırlar. Dilin ince ayrıntılarına hakim olma, dil becerilerini özelleştirme, uzmanlık alanlarında iletişim yeteneklerini güçlendirme imkanı yaşarlar.

TEOL Dil Okulu Rusça kursu eğitim alan öğrencilerin Rusçayı okuma, yazma, dinleme ve konuşma yönüne tam olarak hakim olması amaçlanmaktadır. Rusça kursuna katılan öğrencilerimizin dersliklerinde teknik tüm materyallere yer verilerek interaktif bir eğitim almalarını sağlıyoruz. Geliştirmiş olduğumuz görsel ve işitsel materyaller sayesinde Rusçanın alfabesine ve konuşma biçimini tam olarak öğrenmenizi hedefliyoruz
TEOL Rusça kurslarında sizlere verdiği eğitim sürecinde dersliklerden ses ve görüntü kayıtları almaktadır. Böylelikle kaçırdığınız derslerinizi ve tekrar dinlemek istediğiniz derslerin kayıtlarını alabilirsiniz.