Fransızca kursu, Fransızca öğrenmek isteyen bireylere dilbilgisi, konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerini geliştirmeleri için kapsamlı bir öğrenim süreci sunmaktadır. Fransızca öğrenmek, sadece bir dilin ötesinde, kültürel zenginliklere derinlemesine bir bakış sunarak bireyleri dünya çapındaki çeşitlilikle buluşturur.
Fransızca eğitimi genellikle belirli dil seviyelerine göre düzenlenir. Bu seviyeler genellikle Avrupa Dil Portföyü (CEFR) standartlarına dayanır.

Fransızca Eğitim Seviyeleri:

Başlangıç Seviyesi (A1-A2): Bu seviyesindeki öğrenciler Fransızca temel ifadelerle günlük konuşmalar yapabilme becerisi elde ederek, basit düzeydeki soruları yanıtlama ve sık kullanılan ifadeleri anlama becerisi kazanırlar.

Orta Seviye (B1-B2): Bu seviyesindeki öğrenciler, Fransızca basit metinleri anlayabilme ve günlük konularda iletişim kurabilirler. Zor metinleri anlama, tartışmalara katılma ve dilbilgisi kurallarını etkili bir şekilde kullanabilecek düzeye erişirler.

İleri Seviye (C1-C2): Bu seviyesindeki öğrenciler ise, Fransızca karmaşık metinleri anlama, akıcı bir şekilde konuşma ve yazma yeteneği kazanırlar. Aynı zamanda dil becerilerinin neredeyse ana dil seviyesinde etkin hale gelmektedir.

TEOL Dil Okulunda Fransızca kursu sizlere sunulan dijital sınıflardaki derslerimizde görsel ve işitsel zekâya dayalı eğitim sistemi uygulanmaktadır. Fransızca kursunda almış olduğunuz eğitim sonucunda Fransızcanın ‘’zor’’ olduğu algısını kolaylıkla yıkabileceksiniz.
TEOL Fransızca kurslarında sizlere verdiği eğitim sürecinde dersliklerden ses ve görüntü kayıtları almaktadır. Böylelikle kaçırdığınız derslerinizi ve tekrar dinlemek istediğiniz derslerin kayıtlarını alabilirsiniz.